International Golden Saffron Documentary Film Festival

📝 Sign up as a festival representative to manage this page!
Awards Selection About
😞 We don't have a program for this festival yet. Would you like to help us add it?
Close
INTERNATIONAL GOLDEN SAFFRON DOCUMENTARY FILM CONTEST To be a respected and indispensable Festival in the field of culture and art. Provide the national and international promotion of Safranbolu, and contribute to the development of Cultural Tourism by processing the cultural riches of our country To lead the generation of information, documents and document archives through documentary film. Kültür sanat alanında ülkemizin saygın festivalleri arasında olmak Safranbolu’muzun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını, ülkemizin var olan kültürel zenginliklerinin işlenmesini sağlayarak “Kültür Turizminin” gelişmesine katkıda bulunmak. Belgesel film aracılığı ile bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulmasına önderlik ederek nesilden nesile aktarılmasını sağlamak. Belgesel filmleri seyirciyle buluşturarak, belgeselin hak ettiği değeri almasını sağlamak INTERNATIONAL GOLDEN SAFFRON PHOTO CONTEST The aim of the contest is to draw attention world heritage sites which is joint responsibility of whole world and to protect facing extinction intangible cultural heritage. Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan Safranbolu’nun somut miras alanlarına dikkat çekmek, aynı zamanda yok olmaya yüz tutan soyut kültürel mirasa sahip çıkmaktır.

Country

Turkey

Contacts

✏️ Edit this page!